Villkor

Kortbetalningar administreras av Trekksoft AG, som är auktoriserat ombud för Aktiv Skärgård. Därför kommer Trekksoft AG visas som AKTIV SKAERGRD på ditt kontoutdrag.

The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TrekkSoft AG.