Varje år gör vi massor med event där vi tar med oss utrustning och kommer till er! Det kan vara för en idrottsföreningar, skolor, församlingar, föreningar, butiker, köpcentrum med mera.
Kontakta oss gärna för mer information! Uppläggen anpassas alltid efter barnens ålder och antal deltagare.
 
Föreningar
Vi gör mycket aktiviteter till idrottsföreningar. Det kan vara lag som vill bryta av en vanlig träning med ett nytt kul upplägg, tematräningar, idrottscuper eller familjedagar. Eftersom vi genomför mycket aktiviteter med barn och ungdomar ligger stort fokus på glädje och delaktighet, även i alla tävlingsmoment. För oss är det viktigt att alla kan delta och ha kul, även i matcher och tävlingssammanhang. Vår utbildade personal kan hjälpa till att hålla i träningsmoment, göra fysiska hinderbanor och kanske genomföra matcher på ett mer nyskapande sätt.
Vill ni hellre bara ha en rolig stund tillsammans kan vi även komma med någon rolig aktivitet och köra med er. 
Ska er förening genomföra en cup, eller familjedag kan vi komma och genomföra en massa aktiviteter som är anpassade efter barnens ålder. 

Vi är även stolt sponsor till Sportsheart, vars koncept är att arbeta för inkluderande idrott. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar vi till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och idrottare.
 
Den inkluderande idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker individens självkänsla. I den inkluderande idrottsmiljön fortsätter fler med sin idrott, ur ökad bredd följer dessutom större topp.
 
Sports Hearts arbete vilar på modern idrottpsykologisk forskning och syftar till att skapa motivation till en livslång passion för idrott, oavsett om den leder hela vägen till landslagsuppdrag eller stannar vid goda motionsvanor. Vi gör det genom att komplettera de fysiska, tekniska och taktiska aspekterna av idrottande med kunskap om de psykologiska, sociala och emotionella delar individen behöver för att skapa en positiv och uthållig relation till idrotten.

Detta går helt i linje med Aktiv Skärgårds inställning till idrott och utövande. Se filmen ovan från 2017 års Camp!